ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของตัวเลข เบอร์มงคล

การเรียนรู้ตัวเลขเกี่ยวข้องกับสองขั้นตอนหรือขั้นตอนการเรียนรู้ความหมายของตัวเลข

และการคำนวณค่าตัวเลขส่วนบุคคลต่างๆ บทความนี้เกี่ยวกับการเรียนรู้ครั้งแรกเกี่ยวกับความหมายเชิงสัญลักษณ์ของตัวเลข เมื่อคุณเรียนรู้ค่าสัญลักษณ์เหล่านี้คุณสามารถใช้เบอร์มงคลความหมายกับการแสดงออกตัวเลขของตัวเลข ความหมายเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับโหราศาสตร์ cartomancy และอภิปรัชญาโดยทั่วไป พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อค้นหาจุดประสงค์พื้นฐานของเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นหรือกิจกรรมใด ๆ ที่คุณกำลังแสดง

  • ใน numerology ทุกจุดในจักรวาล, จิตใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือปัญญาของพระเจ้ามีการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับจุดอื่น ๆ ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงระยะทางในอวกาศและเวลา (อดีตปัจจุบันและอนาคต) ข้อมูลนี้มีอยู่ในรูปแบบตัวเลขซึ่งสามารถเข้าใจได้เพียงบางส่วนของมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับต้นแบบจำนวนช่วยให้บุคคลที่จะจัดตำแหน่งของเขาหรือเธอและอัตตากับวัตถุประสงค์ของจักรวาล ความรู้เกี่ยวกับต้นแบบจำนวนอาจอนุญาตให้มีส่วนร่วมและกำหนดกระบวนการต่อเนื่องของจักรวาลหรือชีวิตของเขาหรือเธอ

เช่นเดียวกับจักรราศีทุกหมายเลขเป็นสัญลักษณ์ของขั้นตอนในกระบวนการสร้าง ขั้นตอนแรกเป็นสัญลักษณ์โดยหมายเลขหนึ่ง ขั้นตอนที่สองเป็นสัญลักษณ์ของหมายเลขสองและอื่น ๆ เบอร์มงคลตัวอย่างเช่นหากจำนวนวันใดวันหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสามวันคุณรู้ว่าวันนี้สนับสนุนขั้นตอนที่สามในกระบวนการใดก็ตามที่คุณเข้าร่วม หากที่อยู่ของสิ่งปลูกสร้างที่คุณอยู่นั้นเพิ่มขึ้นเป็นเลขห้าคุณรู้ว่าสิ่งปลูกสร้างนี้สนับสนุนขั้นตอนที่ห้าของกระบวนการใด ๆ หากคุณพบใครบางคนที่มีชื่อรวมกันเป็นเลขแปดคุณจะรู้ว่าพลังของบุคคลนี้ชอบขั้นตอนที่แปดของกระบวนการใด ๆ

ตีความโดยตัวเลข

ความหมายของตัวเลข 1 ถึง 10, 0 และตัวเลขหลัก 11, 22, 33 และ 44 แสดงไว้ด้านล่างพร้อมกับลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับแต่ละหมายเลข จะมีการให้ความหมายของพีทาโกรัสและรูปร่างเรขาคณิตที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในกรณีที่เกี่ยวข้องดาวเคราะห์สิ่งเร้าและองค์ประกอบของจิตวิทยาลึกลับของซีซีแซนรวมถึงวิกฤตและผลที่เกิดขึ้นและพลังส่วนบุคคลของการพัฒนาอัตลักษณ์ของ Erik H. Erikson โดยทั่วไปจำนวนคี่จะเป็นผู้ชายที่กระตือรือร้นและเป็นบวก แม้แต่ตัวเลขก็เป็นแบบผู้หญิงเปิดกว้างและลบ

หมายเลข 1 – ความเป็นตัวของตัวเองวัตถุประสงค์

ตัวเลขพีทาโกรัสเริ่มต้นด้วยหมายเลข 1 เรียกว่า monad โดย 1 จะแทนด้วยจุด มันเป็นที่มาของตัวเลขทั้งหมดกำเนิดของทุกสิ่ง มันเป็นสัญลักษณ์ของรัฐแรกของความสามัคคีแบ่งแยกและเอกภาพ บางคนบอกว่ามันเป็นทั้งคี่และคู่ 1 คือหมายเลขของพระเจ้าหมายเลขนายกรัฐมนตรีชายและหยาง มันแสดงให้เห็นว่าเป็นหลักการที่ใช้งานจำนวนของสติแสงอัตตาพ่อและผู้มีอำนาจ ชาวพีธาโกรัสพิจารณาว่า 1 เป็นสิ่งที่ดีเป็นที่ต้องการเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ 1 เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ไฟและสีแดงและส้มแดง

เมื่อใดก็ตามที่พบ 1 ในตัวเลขมันจะแสดงจุดเริ่มต้นของรอบใหม่จุดเริ่มต้นโดยทั่วไปการสร้างความแตกต่างและความเป็นตัวของตัวเอง ในจิตวิทยาความลับ 1 หมายถึงดวงอาทิตย์และพลังกระตุ้นเช่นความปรารถนาที่จะอยู่รอดและเป็นบางสิ่งบางอย่าง ในการพัฒนาเอกลักษณ์บุคคลที่ 1 หมายถึงความไว้วางใจเมื่อเทียบกับวิกฤตที่ไม่ไว้วางใจซึ่งเกิดขึ้นจากพลังแห่งความหวัง

ลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 1 ได้แก่ : เบอร์มงคล การผจญภัยความก้าวร้าวความเหงาความทะเยอทะยานความเย่อหยิ่งความกล้าแสดงออกความมั่นใจความกล้าหาญความมั่นใจความกล้าหาญความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นศักดิ์ศรีทิศทางความโดดเด่นความเห็นแก่ตัว ความแตกต่าง, ความคิดริเริ่ม, การแพ้, ความเป็นผู้นำ, ความเหงา, ความเป็นชาย, ความใหม่, ดื้อรั้น, การมองโลกในแง่ดี, ความคิดริเริ่ม, การสำรวจ, การมีส่วนร่วม, ความมีอำนาจ, ศักดิ์ศรี, ความต้านทาน, ความมั่นใจ

หมายเลข 2 – ขั้วสหภาพ
  • หมายเลข 2 เรียกว่า dyad และถูกแทนด้วยเส้น มันบ่งบอกถึงการสูญเสียความสามัคคีครั้งแรก 2 คือความเป็นคู่และพีทาโกรัสเชื่อว่า 2 เป็นจำนวนที่มากเกินไปจำนวนผู้หญิงคนแรกและจำนวนที่บกพร่อง 2 แสดงถึงหลักการของสสารการสำแดงและวิวัฒนาการของวัตถุ 1 ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้วย 2 ความสัมพันธ์ใหม่จะเป็นไปได้ในขณะนี้ มีการสร้างบางสิ่งบางอย่างซึ่งอยู่ภายนอกของ 1 2 ทั้งการก่อตัวของคู่แบ่งการแบ่งออกเป็นสองประเภทและการเกิดขึ้นครั้งแรกของชีวิต การรับรู้ของคนอื่นสร้างความตึงเครียดและทำให้สหภาพและความเป็นหุ้นส่วนเป็นไปได้ 2 คือหมายเลขผู้หญิงเฉพาะจำนวนขั้วคู่คู่ตรงกันข้ามและการตรงกันข้าม 2 เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์น้ำมหาสมุทรและสีส้ม

เมื่อใดก็ตามที่พบ 2 ในตัวเลขมันแสดงให้เห็นถึงการแยกจากภายนอก, การแยก, ความตึงเครียด, ความขัดแย้ง, สหภาพ, หุ้นส่วน, ความร่วมมือ, จังหวะ, สิ่งที่แนบมา, การเลี้ยงดู, ความเป็นผู้หญิงและความเป็นแม่ ในจิตวิทยาความลับทั้ง 2 หมายถึงดวงจันทร์และองค์ประกอบภายในประเทศของการอนุรักษ์ตนเองและการอนุรักษ์เผ่าพันธุ์ ในการพัฒนาเอกลักษณ์บุคคลทั้งสองแสดงถึงความเป็นอิสระเมื่อเทียบกับความอับอายและความสงสัยในตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากพลังแห่งเจตจำนง

ลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 2 ได้แก่ : การดูดซับการปรับตัวไม่แยแสการปลอบโยนการรับรู้การทรงตัวการผูกมัดการเตือนความขัดแย้งความร่วมมือความโหดร้ายการหลอกลวงการพึ่งพาอาศัยกันการเจรจาต่อรองอารมณ์ความรู้สึกเอาใจใส่ความรู้สึกความเป็นผู้หญิง ความผันผวน, มิตรภาพ, ความอ่อนโยน, บ้าน, สัญชาตญาณ, ปรีชา, ภูมิไวเกิน, ความเมตตา, ความมุ่งร้าย, การแต่งงาน, การไกล่เกลี่ย, ความเป็นแม่, ความจำเป็น, การเลี้ยงดู, การเชื่อฟัง, ผู้ปกครอง, หุ้นส่วน, ความอดทน, ความสงบสุข, ความอดทน , จังหวะ, ความประหม่า, การเสียสละ, การเสียสละ, ความอ่อนไหว, การแยก, ความประหม่า, ความอ่อนน้อม, ความตึงเครียด, ความอ่อนไหว, ความเข้าใจ, การรวมตัวและการถอนตัว

 

Comments are closed.